Wressmarks Jordbruks AB

Wressmarks Jordbruks AB är belägen i Harlösa, mitt i Skåne. Här finns ett stall med inredda burar för 11 500 höns.