Fransbergs Hönsgård AB

Håkan Andersson har vuxit upp med lantbruket och har bott på samma gård i hela sitt liv. Han har sysslat med äggproduktion sedan han köpte Fransbergs Hönsgård 2002. Då fanns där ca 17 000 hönor i inredda burar i två olika stall. 

När Håkan tog över verksamheten byggde han genast om det ena stallet till frigående hönor inomhus. Det blev ett envåningsstall med plats för 5 200 hönor. Sedan 2013 byggdes stallet med inredd bur om till ett större stall för frigående hönor inomhus med etagevåningssystem och plats för 14 500 hönor. 

Läs mer om Håkan och hans gård här.

Håkan är leverantör av Dina ägg, läs mer om dina ägg här.