Håkantorps Ägg AB

Utanför Vara ligger denna anläggning som är en av Sveriges modernaste anläggningar med 214 000 höns i inredda burar och frigående. Här finns fem hus med olika fabrikat på inredningen och en automatiserad packlinje för äggen.

Läs mer om Håkantorps ägg här.

Håkantorps ägg är leverantör av Dina ägg, läs mer om dina ägg här.