Haraldssons Lantbruk

32 000 frigående höns inomhus

Haraldssons Lantbruk som drivs av bröderna Stig-Olof och Lars Haraldsson ligger strax öster om Halle- och Hunneberg. Bröderna hade bedrivit växtodling under många år. År 2004 byggde de ett hönsstall för 32 000 frigående höns i flervåningssystem för att utvidga sin verksamhet. 

Växtodling och foder

Bröderna odlar spannmål, åkerböna och oljeväxter. Det finns planer på att blanda eget foder på gården.