Magnus och Gustaf Rinman

Inte långt från Björnlunda i Sörmland finns denna gård med ett stall för 20 000 frigående hönor inomhus i envåningssystem. 2012 byggdes ett nytt hus med flervåningssystem och plats för 30 000 hönor.