Raggårdens Ekoägg AB

På Varaslätten finns detta nybyggda hönshus (byggt 2008) med plats för 18 000 ekologiska höns i två avdelningar. Inredningen är ett flervåningssystem enligt senaste modell. Hönsen kan fritt röra sig på flera olika plan där det finns foder, vatten och sittpinnar. Utefter husets långsidor finns det vinterträdgårdar som gör att hönsen under alla årets årstider kan vistas ute under takskydd, om de så önskar. Från vinterträdgården kommer hönan ut i sin rastgård.