Skea Gård

Äggleverantör Skea Gård finns i nordöstra Skåne. Anläggningen köptes in av nuvarande ägare 2007. Anläggningen ligger enskilt i ett skogområde med fina rastgårdar för de 14 000 hönsen. Inredningssystemet är av typ flervåningssystem med vinterträdgårdar.