Ny svensk VD på Svenska Lantägg

den 7 augusti 2014

Håkan Persson tar nu över som VD för Svenska Lantägg AB i Skara. Han har en bred erfarenhet från flera företag inom miljö- och livsmedelsbranschen. Hans senaste uppdrag var som VD och dessförinnan marknadschef på Jede AB, som ägs av världens största livsmedelskoncern Nestlé. Han ser fram emot att jobba på ett företag som har så gott anseende i Skara.

Håkan Persson tar nu över som VD för Svenska Lantägg AB i Skara. Han har en bred erfarenhet från flera företag inom miljö- och livsmedelsbranschen. Hans senaste uppdrag var som VD och dessförinnan marknadschef på Jede AB, som ägs av världens största livsmedelskoncern Nestlé. Han arbetade också som marknadschef på laboratorieföretaget Analycen, numera Eurofins, under dess starka expansionsperiod på 90-talet. 

Håkan Persson, som bor på Skaraberg endast ca 500 meter från Svenska Lantägg ser fram emot att arbeta på ett företag som har ett så bra rykte hos Skaraborna själva. 

Det råder heller ingen som helst tvekan när han formulerar sina främsta ambitioner som ny VD på Svenska Lantägg:

– Svenska Lantägg ska fortsätta vara ett kvalitetsföretag med livsmedelssäkerhet som högsta prioritet och som lanserar nya innovativa produkter. Stora investeringar har också gjorts förra året i byggnader och utrustning. Nu skall vi fintrimma verksamheten och skörda frukterna av satsningen, säger Svenska Lantäggs nytillträdda VD Håkan Persson.

Håkan ser fram emot att få jobba med just ägg som är ett så hälsosamt livsmedel. Det är dessutom en rolig tid att ta över när trenderna med hälsa, ekologi och en hållbar livsstil håller på att växa sig så starka.

På fritiden ägnar sig Håkan åt bl.a. volontär- och biståndsarbete. Han har nyligen kommit hem från ett projekt i Tanzania, där han arbetade som volontär på en förskola. Nu hoppas han kunna starta upp en ny förskola i landet. 

För ytterligare upplysningar:

  • Håkan Persson, VD, Svenska Lantägg AB, mobil: 0705 31 65 58 eller e-post: hp@lantagg.se